Sudski tumač za francuski jezik

Stalni sudski tumač za francuski jezik

Stalni sudski tumač za francuski jezik

Stalni sudski tumač za francuski jezik

Banja Luka

Telefon +387 66 881 810

e-mail:natasa.kleut@gmail.com

Nataša Kleut

Rođena sam u Sarajevu. Zavrsila sam Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti (profesor francuskog jezika i književnosti, 240 ECTS). Položila sam međunarodni priznati ispit francuskog jezika što mi je omogućilo da predajem francuski jezik u školi stranih jezika „Marko Polo” iz Banja Luke. U okviru studija sam bila na praksi iz Metodike nastave francuskog jezika u vrtiću Dobar dan u Banjoj Luci, u OŠ „ Mladen Stojanović ” u Laktašima i u Gimnaziji u Banjoj Luci. Ova praksa kao i moj rad u Marku Polu su mi omogućili da se upoznam sa vaspitno-obrazovnim radom sa različitim uzrastima.Radim kao profesor francuskog jezika u JU SŠC „ĐURO RADMANOVIĆ“, Novi Grad. Radila sam kao profesor francuskog jezika u Gimnaziji u Gradišci. Zahvaljujuci Francuskom institutu u Banjoj Luci dobila sam licencu za ispitivača za međunarodno priznate ispite za francuski jezik A1, A2, B1, B2 na seminaru koji je organizovala Francuska ambasada u Sarajevu. Položila sam ispit za stalnog sudskog tumača za francuski jezik. Učestvovala sam na jednomjesečnim volonterskim kampovima u Francuskoj, u Parizu i Mecu što mi je omogućilo da usavršim francuski jezik. Ukazano mi je povjerenje Rempart organizacije koja se bavi očuvanjem kulturne baštine Francuske, dobila sam radno mjesto animatora u Parizu. Radila sam kao prevodilac na Međunarodnom festivalu prijateljstva u Goraždu. Zahvaljujući odluci Ministarstva prosvjete, sa četiri odslušana semestra mogu predavati i latinski jezik. Služim se još sa engleskim, španskim i italijanskim jezikom.

 

Sudski tumac za francuski jezik Banja Luka

Author: Nataša Kleut

Sudski tumač za francuski jezik Banja Luka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s